Đây là một trong những cố gắng của chính phủ nước này để bảo vệ người nông dân.
Nhập khẩu đường trong tháng 12 đã giảm 38,7% xuống 130.000 tấn, từ mức 220.000 tấn cùng kỳ năm trước, theo số liệu của Hải quan Trung Quốc. Khối lượng nhập khẩu trong tháng 12 so với tháng 11 giảm 19%.
Trung Quốc năm 2017 đã giảm cấp phép nhập khẩu đường ngoài hạn ngạch xuống 1 triệu tấn, từ mức 1,9 triệu tấn của năm trước đó. Ngoài ra, hộ còn đánh thuế cao đối với đường nhập khẩu, sau khi nông dân và các nhà máy ngành đường nhiều năm liền vận động Chính phủ bảo vệ họ.
Nhưng do thiếu nguyên liệu, các nhà máy tinh luyện đường Trung Quốc cuối năm 2017 cho biết họ đã lên kế hoạch vận động Bắc Kinh nâng khối lượng nhập khẩu đường ngoài hạn ngạch lên.
 Nguồn: VIIC/Reuters
 

Nguồn: Vinanet