Các thị trường chính cung cấp TĂCN & NL cho Việt Nam trong tháng 4/2020 vẫn là Argentina, Mỹ, Trung Quốc và Thái Lan... Trong đó, Argentina trở thành thị trường cung cấp lớn nhất cho Việt Nam với 118 triệu USD, giảm 2,15% so với tháng trước đó song tăng mạnh 30,1% so với cùng tháng năm ngoái, nâng kim ngạch nhập khẩu TĂCN & NL 4 tháng đầu năm 2020 lên 448 triệu USD, tăng 7,95% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 41,2% thị phần.
Kế đến là thị trường Mỹ với kim ngạch nhập khẩu trong tháng 4/2020 đạt hơn 48 triệu USD, tăng 58,5% so với tháng 3/2020 song giảm 12,07% so với tháng 4/2019. Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2020, Việt Nam đã nhập khẩu TĂCN & NL từ thị trường này đạt hơn 134 triệu USD, giảm 46,05% so với cùng kỳ năm 2019. chiếm 12,3% thị phần.
Đứng thứ ba là Trung Quốc với kim ngạch nhập khẩu hơn 20 triệu USD, giảm 17,06% so với tháng 3/2020 song tăng 47,59% so với tháng 4/2019, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu từ thị trường này lên 66 triệu USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2019, chiếm 6,1% thị phần.
Tính chung, trong 4 tháng đầu năm 2020 Việt Nam đã chi hơn 1 tỉ USD nhập khẩu TĂCN & NL, giảm 13,48% so với cùng kỳ năm 2019. Các thị trường có kim ngạch tăng trưởng mạnh trong thời gian này là: UAE với 14 triệu USD, tăng 102,47% so với cùng kỳ năm 2019, Singapore với gần 10 triệu USD, tăng 75,57% so với cùng kỳ năm 2019, Mexico với 1,5 triệu USD tăng 55,91% so với cùng kỳ năm 2019, sau cùng là Đài Loan (TQ) với hơn 27 triệu USD, tăng 38,92% so với cùng kỳ.
 Nhập khẩu TĂCN & NL tháng 4/2020 theo thị trường

(Vinanet tính toán từ số liệu công bố ngày 13/5/2020 của TCHQ)

ĐVT: nghìn USD

Thị trường

T4/2020

So với

T3/2020 (%)

4T/2020

So với 4T/2019 (%)

Tổng KN

302.436

2,8

1.089.318

-13,5

Argentina

118.810

-2,2

448.912

8

Ấn Độ

5.255

-42,2

28.496

-61,1

Anh

226

130,9

382

6,8

Áo

530

102,0

1.008

-5,3

Bỉ

1.418

153,7

3.384

-24,9

Brazil

10.223

58,9

52.104

-39,7

UAE

2.119

-47,3

14.203

102,5

Canada

1.767

16,1

5.459

-64,9

Chile

238

-85

4.746

22,1

Đài Loan (TQ)

8.491

0,5

27.399

38,9

Đức

1.058

20,5

3.468

-4,4

Hà Lan

1.522

28,6

4.535

-30,3

Hàn Quốc

4.728

10,6

14.935

-4,4

Mỹ

48.009

58,5

134.109

-46,1

Indonesia

8.617

28,1

23.354

-11,5

Italia

1.510

-7,6

8.235

-59,4

Malaysia

3.263

-31,2

11.089

25,3

Mexico

361

28,9

1.511

55,9

Nhật Bản

338

7,5

1.035

30,1

Australia

1.545

8,4

5.581

-56,4

Pháp

3.244

85,1

8.219

-28,1

Philippin

1.470

452,2

6.010

2,3

Singapore

2.658

-24,5

9.907

75,6

Tây Ban Nha

891

10,7

2.833

-35,4

Thái Lan

15.444

-25,2

52.476

36,2

Trung Quốc

20.513

-17,1

66.747

7,8

Nhập khẩu nguyên liệu sản xuất TĂCN như lúa mì, ngô, đậu tương và dầu mỡ động thực vật tháng 3/2020.

Nhập khẩu các nguyên liệu sản xuất TĂCN 4 tháng đầu năm 2020

Mặt hàng

4T/2020

So với 4T/2019

Lượng (nghìn tấn)

Trị giá (nghìn USD)

Lượng (%)

Trị giá (%)

Lúa mì

1.219

308.237

70

51,9

Ngô

2.162

451.048

-27

-28

Đậu tương

548

223.570

-3

-0,02

Dầu mỡ động thực vật

 

228.341

 

4,7

Nguồn: Vinanet tính toán từ số liệu sơ bộ của TCHQ

Lúa mì: Ước tính khối lượng nhập khẩu lúa mì trong tháng 4/2020 đạt 239 nghìn tấn với kim ngạch đạt 63 triệu USD, đưa tổng khối lượng và giá trị nhập khẩu mặt hàng này trong 4 tháng đầu năm 2020 lên hơn 1.219 nghìn tấn, với trị giá hơn 308 triệu USD, tăng 69,96% về khối lượng và tăng 51,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.

Thị trường nhập khẩu lúa mì chính trong 4 tháng đầu năm 2020 là Australia chiếm 27 thị phần; Nga chiếm 18%; Brazil chiếm 17%; Mỹ chiếm 11%; Canada chiếm 8%.
Hầu hết các thị trường nhập khẩu lúa mì đều tăng mạnh cả về khối lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2019 là Mỹ, Brazil, Canada và Australia. Trong 4 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu lúa mì Mỹ tăng gấp hơn 20 lần về lượng và hơn 18 lần về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, nhập khẩu lúa mì Brazil tăng 150,85% về lượng và 125,06% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.
Đậu tương: Ước khối lượng đậu tương nhập khẩu trong tháng 4/2020 đạt 118 nghìn tấn với trị giá hơn 46 triệu USD, đưa khối lượng và kim ngạch nhập khẩu đậu tương trong 4 tháng đầu năm 2020 lên 548 nghìn tấn và 223 triệu USD, giảm 3,14% về lượng và giảm 0,02% về trị giá so với năm 2019.
Ngô: Ước tính khối lượng ngô nhập khẩu trong tháng 4/2020 đạt hơn 841 nghìn tấn với trị giá đạt 182 triệu USD, nâng khối lượng và giá trị nhập khẩu ngô 4 tháng đầu năm 2020 lên hơn 2,1 triệu tấn, trị giá hơn 451 triệu USD, giảm 27,02% về khối lượng và giảm 28,03% về trị giá so với năm 2019.
Đồng thời, nhập khẩu ngô trong 4 tháng đầu năm 2020 từ các thị trường chủ yếu đều giảm mạnh cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2019. Argentina và Brazil là hai thị trường nhập khẩu ngô chính, chiếm lần lượt là 51% và 27% thị phần.

Nguồn: VITIC