Việt Nam vẫn là nước cung cấp tôm lớn nhất cho thị trường Úc đạt 1.925 tấn, trị giá 19.567.000 USD, giảm 18,9% về lượng nhưng tăng 3,5% về giá trị so với Q1/2016.

Nguồn: vietnamexport.com