Sau đây là những điểm nổi bật trong một báo cáo của tùy viên Bộ Nông nghiệp Mỹ.
Dự báo sản lượng năm thị trường 2016/17 đạt 14,5 triệu bao cà phê, cao hơn 3,6% so với ước tính 14,0 triệu bao. Sản lượng được dự báo tăng trong năm 2017/18 lên 14,6 triệu bao nếu thời tiết tiếp tục bình thường.
Trong năm 2016, Liên đoàn Nông dân Cà phê Colombia (FEDECAFE) ước tính rằng năng suất cà phê trung bình tăng lên 17,8 bao mỗi hectare, tăng 29% so với thập kỷ trước đó. Đây là kết quả của chương trình tái canh, giảm tuổi cây cà phê trung bình từ 15 năm xuống 7 năm, và mật độ cây trồng tăng.
Nguồn: VITIC/Reuters