Sản lượng mía vụ này dự báo sẽ đạt khoảng 107 đến 110 triệu tấn.
Trong 2 niên vụ trước, khô hạn đã ảnh hưởng tới sản lượng mía, trong đó vụ vừa qua chỉ đạt 93 triệu tấn.
Mức cao kỷ lục gần đây nhất là niên vụ 2014/15 với 105 triệu tấn.
Nhờ sản lượng mía cao, sản lượng đường dự báo sẽ đạt 11 đến 12 triệu tấn (quy đường tinh luyện), sát với dự báo 11,2 triệu tấn mà tùy viên Bộ Nông nghiệp Mỹ ở Thái Lan đưa ra trong báo cáo hồi tháng 9/2017.
Thái Lan hàng năm dành khoảng 2,6 đến 2,7 triệu tấn đường để tiêu thụ trong nước, phần còn lại xuất khẩu ra thị trường quốc tế.
Sản lượng đường toàn cầu dự báo cũng sẽ tăng 8% lên 192 triệu tấn (quy thô) trong niên vụ 2017/18, do sản lượng tăng ở Liên minh châu Âu và Thái Lan.

Nguồn: VITIC/Reuters

Nguồn: Vinanet