Một thương gia ở thủ đô Viêng Chăn cho biết, tiêu thụ gạo trên thị trường trong nước sôi động lên sau khi có ca nhiễm Covid-19.
Năm 2019, sản xuất gạo ở Lào bị ảnh hưởng nghiêm trọng do lũ lụt, ảnh hưởng tới khoảng 100.000 ha lúa ở 6 tỉnh phía Nam. Do đó, sản lượng gạo năm vừa qua chỉ đạt 3 triệu tấn, thấp hơn mục tiêu 4,1 triệu tấn, và Chính phủ đã phải đưa một phần gạo dự trữ ra thị trường.
 

Nguồn: VITIC/Rfa