Giá ngô tại Mỹ ngày 4/6/2019 tăng 2% sau khi Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết diện tích trồng trọt thấp hơn so với dự báo, dấy lên dự kiến một số nông dân có thể chuyển sang cây trồng khác.
Giá ngô kỳ hạn trên sàn Chicago tăng 2,3% lên 4,34 USD/bushel, đóng cửa phiên trước đó giảm 0,6%.
Giá ngô tăng sau khi USDA cho biết diện tích trồng ngô Mỹ đạt 67%, thấp hơn so với ước tính thị trường.
Giá lúa mì kỳ hạn tăng 0,7% lên 5,23-1/2 USD/bushel, trong phiên có lúc đạt 5,29 USD/bushel, cao nhất kể từ ngày 6/2/2019. Giá lúa mì đóng cửa phiên trước đó tăng 4,4%.
Giá đậu tương kỳ hạn tăng 1,1% lên 8,89 USD/bushel, đóng cửa phiên trước đó tăng 0,1%.
USDA cho biết 39% trong tổng số diện tích đậu tương đã được trồng, thấp hơn so với ước tính thị trường.
Giá một số mặt hàng ngày 4/6/2019: 

Mặt hàng

ĐVT

Giá mới nhất

Thay đổi

% thay đổi

Lúa mì CBOT

UScent/bushel

523,5

3,75

+0,72

Ngô CBOT

UScent/bushel

434

9,75

+2,3

Đậu tương CBOT

UScent/bushel

889

10

+1,14

Gạo CBOT

USD/100 cwt

11,67

-0,03

-0,26

Dầu thô WTI

USD/thùng

53,04

-0,21

-0,39

Nguồn: VITIC/Reuters

Nguồn: vinanet