Số liệu xuất khẩu các mặt hàng nông sản đều nằm trong kỳ vọng của thị trường dù Ngô, Đậu tương và Dầu đậu tương nằm ở ngưỡng trên của khoảng kỳ vọng trong khi Lúa mỳ lại khá thấp.
Sản lượng bán hàng xuất khẩu Ngô Mỹ tăng trưởng trong tuần qua chủ yếu nhờ vào lượng nhập khẩu tăng của Mexico (439.000 tấn), theo sau đó là Nhật Bản (234.000 tấn), hai nước vốn là thị trường xuất khẩu chính của Ngô Mỹ.
Sản lượng bán hàng xuất khẩu ròng của Đậu tương Mỹ đã tăng 76% so với tuần trước và tăng 29% so với mức trung bình 4 tuần, trong đó thị trường xuất khẩu chính là Ai Cập (264.400 tấn) và Hà Lan (205.600 tấn). Sản lượng xuất khẩu cũng tăng 25% so với tuần trước, trong đó xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm lượng lớn với khối lượng 552.500 tấn.
Trong khi đó, sản lượng bán hàng xuất khẩu của Lúa mỳ Mỹ lại giảm 48% so với tuần trước và thấp hơn 35% so với mức trung bình 4 tuần. Lượng bán hàng xuất khẩu lớn nhất là cho thị trường Philippines với khối lượng 94.300 tấn.

Nguồn: Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam(MXV)