Giá cao su kỳ hạn tháng 7/2021 trên sàn Osaka giảm 1,3 JPY, tương đương 0,6% xuống 234,7 JPY/kg.

Hoạt động sản xuất của các nhà máy tại Nhật Bản đã giảm trở lại trong tháng đầu năm do bị ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID-19.

Giá cao su kỳ hạn tháng 5/2021 trên sàn Thượng Hải tăng gần 2% lên 14.640 CNY/tấn.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 29/01/2021

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

21- Feb

2,03

Thái Lan

STR20

21- Feb

1,50

Malaysia

SMR20

21- Feb

1,58

Indonesia

SIR20

21- Feb

1,58

Thái Lan

USS3

THB/kg

21- Feb

52,74

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

21- Feb

1.220

Thái Lan

Mủ 60% (drum)

21- Feb

1.320

 

 

Singapore

 

 

 

TSR20

 

 

 

US cent/kg

 

21- Feb

156,10

21-Mar

157,20

21-Apr

158,70

21- May

159,60

 

RSS3

 

US cent/kg

 

21- Feb

215,90

21-Mar

218,00

21-Apr

220,00

21- May

220,80

Nguồn: VITIC/Reuters