Giá cao su kỳ hạn tháng 2/2021 trên sàn Osaka tăng 0,3 JPY tương đương 0,2% lên 194,8 JPY/kg. Giá cao su đóng cửa phiên trước đó đạt mức cao nhất 7 tháng. Tính chung cả tháng, giá cao su tăng gần 20%.
Hoạt động sản xuất tại Trung Quốc trong tháng 8/2020 tăng mạnh nhất trong gần 1 thập kỷ, khi cá nhà máy thúc đẩy sản xuất để đáp ứng nhu cầu hồi phục. Các đơn hàng xuất khẩu mới tăng lần đầu tiên trong năm nay.
Giá cao su kỳ hạn tháng 1/2021 trên sàn Thượng Hải tăng 20 CNY tương đương 0,2% lên 12.800 CNY/tấn.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 01/9/2020

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

20- Sep

1,98

Thái Lan

STR20

USD/kg

20- Sep

1,47

Malaysia

SMR20

USD/kg

20- Sep

1,36

Indonesia

SIR20

USD/kg

20- Sep

1,34

Thái Lan

USS3

THB/kg

20- Sep

55,05

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

20- Sep

1.270

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

20- Sep

1.170

Singapore

 

 

20- Sep

134

 

RSS3

 

20-Oct

135,9

 

 

 

20-Nov

137,3

 

 

 

20-Dec

138,4

 

 

US cent/kg

20- Sep

191,7

 

TSR20

 

20-Oct

183,5

 

 

 

20-Nov

175,2

 

 

 

20-Dec

172,2

Nguồn: VITIC/Reuters