Giá cao su kỳ hạn tháng 7/2021 trên sàn Osaka tăng 3,6 JPY, tương đương 1,6% lên 232,7 JPY/kg.

Trước đó, việc chính phủ mở rộng tình trạng khẩn cấp ở Tokyo và các khu vực khác thêm một tháng nữa có khả năng hạn chế sự phát triển kinh tế cũng như ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ hàng hóa.

Tuy nhiên, số liệu cho thấy sự phục hồi của nền kinh tế Mỹ có thể giúp thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu và tăng nhu cầu đối với các mặt hàng như cao su.
Giá cao su kỳ hạn tháng 5/2021 trên sàn Thượng Hải đã giảm 0,6% xuống 14.375 CNY/tấn.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 03/02/2021

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

21- March

2,10

Thái Lan

STR20

21- March

1,60

Malaysia

SMR20

21- March

1,60

Indonesia

SIR20

21- March

1,64

Thái Lan

USS3

THB/kg

21- March

53,47

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

21- March

1.260

Thái Lan

Mủ 60% (drum)

21- March

1.360

 

 

Singapore

 

 

 

TSR20

 

 

 

US cent/kg

 

21- Feb

159,50

21-Mar

159,10

21-Apr

161,20

21- May

162,40

 

RSS3

 

US cent/kg

 

21- Feb

221,00

21-Mar

224,10

21-Apr

226,60

21- May

226,50

Nguồn: VITIC/Reuters