Giá cao su kỳ hạn tháng 2/2021 trên sàn Osaka giảm 4,8 JPY tương đương 2,6% xuống 180 JPY/kg. Tính chung cả tuần, giá cao su giảm 3,2%.
Nền kinh tế Nhật Bản có khả năng giảm hơn so với ước tính trước đó trong quý 2/2020, do việc chi tiêu vốn cơ bản bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, điều này đã thách thức các nhà hoạch định chính sách đối mặt với việc ngăn chặn suy thoái sâu hơn.
Giá cao su kỳ hạn tháng 1/2021 trên sàn Thượng Hải giảm gần 1% xuống 12.580 CNY/tấn.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 03/9/2020

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

20- Oct

2,04

Thái Lan

STR20

USD/kg

20- Oct

1,49

Malaysia

SMR20

USD/kg

20- Oct

1,40

Indonesia

SIR20

USD/kg

20- Oct

1,42

Thái Lan

USS3

THB/kg

20- Oct

 

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

20- Oct

1.300

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

20- Oct

1.200

Singapore

 

 

20- Oct

136,7

 

RSS3

 

20-Nov

140,2

 

 

 

20-Dec

141,7

 

 

 

21-Jan

142,9

 

 

US cent/kg

20- Oct

209

 

TSR20

 

20-Nov

204

 

 

 

20-Dec

191

 

 

 

21-Jan

184,4

Nguồn: VITIC/Reuters