Giá cao su kỳ hạn tháng 11/2020 trên sàn TOCOM tăng 5,3 JPY tương đương 3,4% lên 159,7 JPY/kg, cao nhất kể từ ngày 19/3/2020.
Ngân hàng trung ương châu Âu sẽ tăng quy mô mua trái phiếu khẩn cấp thêm hơn 500 tỉ euro mà nhiều nhà phân tích dự kiến, một dấu hiệu hỗ trợ chính thức thúc đẩy các nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch.
Giá cao su kỳ hạn trên sàn Thượng Hải tăng gần 3% lên 10.625 CNY/tấn.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 4/6/2020

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19- Jul

1,45

Thái Lan

STR20

USD/kg

19- Jul

1,21

Malaysia

SMR20

USD/kg

19- Jul

1,13

Indonesia

SIR20

USD/kg

19- Jul

1,16

Thái Lan

USS3

THB/kg

19- Jul

38,36

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19- Jul

1.250

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19- Jul

1.150

Singapore

 

 

19- Jun

111,2

 

RSS3

 

20-Jul

112

 

 

 

20-Aug

115

 

 

 

20-Sep

117,8

 

 

US cent/kg

19- Jun

131,5

 

TSR20

 

20-Jul

136,4

 

 

 

20-Aug

135,6

 

 

 

20-Sep

134,8

Nguồn: VITIC/Reuters