Giá cao su kỳ hạn trên sàn Thượng Hải tăng 0,6% lên 11.375 CNY/tấn.
Đồng USD ở mức khoảng 109,76 JPY so với khoảng 109,72 JPY trong ngày 7/2/2020.
Giá dầu giảm với dầu Brent giảm 0,2% và dầu thô Mỹ giảm 0,4%.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản giảm 0,4%.
 Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 7/2/2020

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19- Mar

1,51

Thái Lan

STR20

USD/kg

19- Mar

1,35

Malaysia

SMR20

USD/kg

19- Mar

1,32

Indonesia

SIR20

USD/kg

19- Mar

1,35

Thái Lan

USS3

THB/kg

19- Mar

40,31

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19- Mar

1.170

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19- Mar

1.070

Singapore

 

 

20-Feb

156,3

 

RSS3

 

20-Mar

153,5

 

 

 

20-Apr

158

 

 

 

20-May

162

 

 

US cent/kg

20-Feb

138

 

TSR20

 

20-Mar

132,6

 

 

 

20-Apr

133,5

 

 

 

20-May

134,5

Nguồn: VITIC/Reuters