Giá cao su kỳ hạn tháng 2/2021 trên sàn Osaka tăng 1,7 JPY tương đương 1% lên 177,7 JPY (1,67 USD)/kg, trong đầu phiên giao dịch chạm 175,6 JPY/kg, thấp nhất kể từ ngày 25/8/2020.
Giá cao su kỳ hạn tháng 1/2021 trên sàn Thượng Hải tăng 20 CNY lên 12.260 CNY (1.794 USD)/tấn.
Giá sản xuất của Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất 5 tháng, khi nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới và ngành công nghiệp của nước này tiếp tục hồi phục từ mức giảm gây ra bởi đại dịch Covid-19.
OSE cũng được hỗ trợ bởi số liệu từ Nhật Bản, với các đơn hàng máy móc lõi hồi phục trong tháng 7/2020 từ mức giảm mạnh tháng trước đó.
Giá cao su kỳ hạn tháng 9/2020 trên sàn SICOM tăng 1,1% lên 132,9 US cent/kg.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 09/9/2020

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

20- Oct

1,91

Thái Lan

STR20

USD/kg

20- Oct

1,45

Malaysia

SMR20

USD/kg

20- Oct

1,33

Indonesia

SIR20

USD/kg

20- Oct

1,35

Thái Lan

USS3

THB/kg

20- Oct

52,19

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

20- Oct

1.310

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

20- Oct

1.210

Singapore

 

 

20- Oct

136,7

 

RSS3

 

20-Nov

134,6

 

 

 

20-Dec

135,9

 

 

 

21-Jan

137

 

 

US cent/kg

20- Oct

209

 

TSR20

 

20-Nov

190,7

 

 

 

20-Dec

179,6

 

 

 

21-Jan

168,4

Nguồn: VITIC/Reuters