Giá cao su kỳ hạn tháng 2/2021 trên sàn Osaka giảm 2,9 JPY tương đường 1,6% xuống 1,77,6 JPY (1,67 USD)/kg. Tính chung cả tuần, giá cao su giảm 1,4%.
Giá cao su kỳ hạn tháng 1/2021 trên sàn Thượng Hải giảm 50 CNY xuống 12.190 CNY (1.783 USD)/tấn.
Giá dầu giảm chịu áp lực bởi tồn trữ dầu tại Mỹ tăng và nhu cầu tiếp tục suy yếu từ đại dịch Covid-19.
Căng thẳng giữa Mỹ và nước mua cao su hàng đầu thế giới – Trung Quốc – cũng gây áp lực thị trường.
Giá cao su kỳ hạn tháng 10/2020 trên sàn SICOM giảm 0,5% xuống 131,5 US cent/kg.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 10/9/2020

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

20- Oct

1,9

Thái Lan

STR20

USD/kg

20- Oct

1,42

Malaysia

SMR20

USD/kg

20- Oct

1,33

Indonesia

SIR20

USD/kg

20- Oct

1,33

Thái Lan

USS3

THB/kg

20- Oct

51,54

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

20- Oct

1.310

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

20- Oct

1.210

Singapore

 

 

20- Oct

135,1

 

RSS3

 

20-Nov

136,2

 

 

 

20-Dec

137,3

 

 

 

21-Jan

138,1

 

 

US cent/kg

20- Oct

194,9

 

TSR20

 

20-Nov

181,9

 

 

 

20-Dec

168,8

 

 

 

21-Jan

167,3

Nguồn: VITIC/Reuters