Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm giảm 0,1% xuống 10.700 CNY/tấn.

Đồng USD ở mức khoảng 108,45 JPY so với khoảng 108,48 JPY trong ngày thứ năm (11/7/2019).

Giá dầu tăng với dầu Brent tăng 0,4% và dầu thô Mỹ tăng 0,5%.

Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản giảm 0,2%.

Giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 1/2020 trên sàn TOCOM tăng 1,6% lên 155,5 JPY/kg.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 11/7/2019

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19-Aug

1,80

Thái Lan

STR20

USD/kg

19-Aug

1,50

Malaysia

SMR20

USD/kg

19-Aug

1,41

Indonesia

SIR20

USD/kg

19-Aug

1,42

Thái Lan

USS3

THB/kg

19-Aug

48,79

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19-Aug

1.320

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19-Aug

1.220

Singapore

 

 

19-Aug

178,7

 

RSS3

 

19-Sep

162,3

 

 

 

19-Oct

157,6

 

 

 

19-Nov

156,3

 

 

US cent/kg

19-Aug

140,2

 

TSR20

 

19-Sep

139,4

 

 

 

19-Oct

139,2

 

 

 

19-Nov

139,4

Nguồn: VITIC/Reuters

Nguồn: vinanet