Tuy nhiên, Trung Quốc sau khi thay đổi phương pháp sử dụng và chẩn đoán nhiễm bệnh, số người chết và nhiễm bệnh đã tăng mạnh.
Thị trường chứng khoán châu Á biến động và tài sản trú ẩn an toàn như vàng và trái phiếu tăng trong ngày 13/2/2020.
Giá dầu thô tại Mỹ giảm khoảng 0,4% sau khi tăng trong đầu phiên giao dịch, trong khi giá dầu thô Brent chưa giao dịch sau khi tăng hơn 3% trong phiên trước đó.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 12/2/2020

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19- Mar

1,53

Thái Lan

STR20

USD/kg

19- Mar

1,37

Malaysia

SMR20

USD/kg

19- Mar

1,35

Indonesia

SIR20

USD/kg

19- Mar

1,37

Thái Lan

USS3

THB/kg

19- Mar

40,53

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19- Mar

1.180

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19- Mar

1.080

Singapore

 

 

20-Mar

151,2

 

RSS3

 

20-Apr

157

 

 

 

20-May

161,6

 

 

 

20-Jun

164,2

 

 

US cent/kg

20-Mar

132,3

 

TSR20

 

20-Apr

133,3

 

 

 

20-May

134,4

 

 

 

20-Jun

135,2

Nguồn: VITIC/Reuters