Đồng USD ở mức khoảng 108,76 JPY so với khoảng 108,75 JPY trong ngày thứ tư (16/10/2019).
Giá dầu giảm với dầu Brent giảm 0,7% và dầu thô Mỹ giảm 0,9%.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng nhẹ.
Giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 4/2020 không thay đổi ở mức 148,9 JPY/kg.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 16/10/2019

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19- Nov

1,46

Thái Lan

STR20

USD/kg

19- Nov

1,30

Malaysia

SMR20

USD/kg

19- Nov

1,30

Indonesia

SIR20

USD/kg

19- Nov

1,32

Thái Lan

USS3

THB/kg

19- Nov

37,48

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19- Nov

1.120

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19- Nov

1.020

Singapore

 

 

19-Oct

148,2

 

RSS3

 

19-Nov

139,5

 

 

 

19-Dec

140,9

 

 

 

20-Jan

142,3

 

 

US cent/kg

19-Oct

127,9

 

TSR20

 

19-Nov

124,4

 

 

 

19-Dec

125,5

 

 

 

20-Jan

126

Nguồn: VITIC/Reuters