Giá cao su kỳ hạn tháng 12/2020 trên sàn TOCOM giảm 0,3 JPY tương đương 0,2% xuống 154,2 JPY/kg.
Anthony Fauci, quan chức y tế cao cấp nhất của Mỹ dự báo tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế lớn nhất thế giới, nếu các thành phố không khuyến nghị hoặc yêu cầu đeo khẩu trang cùng với các biện pháp hạn chế, khi các trường hợp Covid-19 tăng.
Tại Nhật Bản, sự bi quan giữa các nhà sản xuất chạm mức thấp nhất kể từ năm 2009 trong quý kết thúc tháng 6/2020, do đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và tiêu dùng.
Giá cao su kỳ hạn trên sàn Thượng Hải tăng 0,6% lên 10.220 CNY/tấn.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 30/6/2020

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19- Jul

1,53

Thái Lan

STR20

USD/kg

19- Jul

1,28

Malaysia

SMR20

USD/kg

19- Jul

1,14

Indonesia

SIR20

USD/kg

19- Jul

1,14

Thái Lan

USS3

THB/kg

19- Jul

39,57

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19- Jul

1.260

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19- Jul

1.160

Singapore

 

 

20-Jul

112,7

 

RSS3

 

20-Aug

114,8

 

 

 

20-Sep

117,4

 

 

 

20-Oct

118,9

 

 

US cent/kg

20-Jul

146,5

 

TSR20

 

20-Aug

142,8

 

 

 

20-Sep

140,9

 

 

 

20-Oct

138,9

Nguồn: VITIC/Reuters