Giá cao su kỳ hạn tháng 12/2020 trên sàn TOCOM tăng 0,8 JPY tương đương 0,5% lên 156,4 JPY (1,46 USD)/kg và có tuần tăng 0,8%.
Giá cao su kỳ hạn tháng 9/2020 trên sàn Thượng Hải tăng 45 CNY lên 10.640 CNY (1.523 USD)/tấn.
Đồng JPY suy yếu khiến tài sản mua bằng đồng JPY Nhật Bản đắt hơn khi mua bằng tiền tệ khác. Đồng USD ở mức khoảng 107,22 JPY so với khoảng 106,93 JPY trong phiên trước đó.
Trung Quốc – nước tiêu thụ cao su lớn nhất thế giới – dự báo GDP trong quý 2/2020 tăng 3,2% và sản lượng công nghiệp tăng, song dấu hiệu nhu cầu trong và ngoài nước suy yếu kéo thị trường chứng khoán giảm gần 5%.
Giá cao su kỳ hạn tháng 8/2020 trên sàn SICOM tăng 0,6% lên 117,6 US cent/kg.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 16/7/2020

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19- Aug

1,52

Thái Lan

STR20

USD/kg

19- Aug

1,27

Malaysia

SMR20

USD/kg

19- Aug

1,18

Indonesia

SIR20

USD/kg

19- Aug

1,17

Thái Lan

USS3

THB/kg

19- Aug

40,07

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19- Aug

1.200

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19- Aug

1.100

Singapore

 

 

20-Jul

116,9

 

RSS3

 

20-Aug

120,1

 

 

 

20-Sep

121,5

 

 

 

20-Oct

122,9

 

 

US cent/kg

20-Jul

149,9

 

TSR20

 

20-Aug

146,4

 

 

 

20-Sep

142,8

 

 

 

20-Oct

142,4

Nguồn: VITIC/Reuters