Giá cao su kỳ hạn trên sàn Thượng Hải tăng 0,6% lên 11.615 CNY/tấn.
Đồng USD ở mức khoảng 109,72 JPY so với khoảng 109,88 JPY trong ngày 17/2/2020.
Giá dầu giảm với dầu Brent giảm gần 1% và dầu thô Mỹ giảm 0,5%.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản giảm 0,8%.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 17/2/2020

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19- Mar

1,56

Thái Lan

STR20

USD/kg

19- Mar

1,38

Malaysia

SMR20

USD/kg

19- Mar

1,36

Indonesia

SIR20

USD/kg

19- Mar

1,37

Thái Lan

USS3

THB/kg

19- Mar

41,29

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19- Mar

1.210

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19- Mar

1.110

Singapore

 

 

20-Mar

157,5

 

RSS3

 

20-Apr

162,4

 

 

 

20-May

167,3

 

 

 

20-Jun

169,3

 

 

US cent/kg

20-Mar

134,3

 

TSR20

 

20-Apr

135,2

 

 

 

20-May

136,2

 

 

 

20-Jun

137,3

Nguồn: VITIC/Reuters