Giá cao su kỳ hạn trên sàn TOCOM giảm 1 JPY tương đương 0,6% xuống 179,5 JPY/kg.

Giá cao su kỳ hạn trên sàn Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm giảm 0,4% xuống 10.480 CNY/tấn.

Đồng USD ở mức khoảng 107,73 JPY so với khoảng 107,94 JPY trong ngày thứ tư (17/7/2019).

Giá dầu giảm, với dầu Brent giảm 0,2% và dầu thô Mỹ giảm 0,4%.

Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản giảm gần 1%.

Giá cao su TSR kỳ hạn tháng 1/2020 trên sàn TOCOM không thay đổi ở mức 153,1 JPY/kg.

Giá cao su kỳ hạn tháng 8/2019 trên sàn SICOM tăng 0,4% lên 140,1 US cent/kg.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 17/7/2019

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19-Aug

1,77

Thái Lan

STR20

USD/kg

19-Aug

1,48

Malaysia

SMR20

USD/kg

19-Aug

1,41

Indonesia

SIR20

USD/kg

19-Aug

 

Thái Lan

USS3

THB/kg

19-Aug

47,93

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19-Aug

1.280

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19-Aug

1.180

Singapore

 

 

19-Aug

175,1

 

RSS3

 

19-Sep

167,9

 

 

 

19-Oct

161,3

 

 

 

19-Nov

158,1

 

 

US cent/kg

19-Aug

140,9

 

TSR20

 

19-Sep

140

 

 

 

19-Oct

140

 

 

 

19-Nov

140,3

Nguồn: VITIC/Reuters

Nguồn: vinanet