Giá cao su kỳ hạn trên sàn TOCOM có tuần tăng đầu tiên trong 6 tuần, tăng 5,1%.

Giá cao su kỳ hạn trên sàn Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm tăng 0,6% lên 10.640 CNY/tấn.

Đồng USD ở mức khoảng 107,51 JPY so với khoảng 107,29 JPY trong ngày thứ tư (17/7/2019).

Giá dầu tăng mạnh do căng thẳng ở vùng Vịnh, với dầu Brent tăng 1,2% và dầu thô Mỹ tăng 1,1%.

Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng hơn 1%.

Giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 1/2020 trên sàn TOCOM không thay đổi ở mức 153,1 JPY/kg.

Giá cao su kỳ hạn tháng 8/2019 trên sàn SICOM tăng 0,7% lên 141,1 US cent/kg.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 18/7/2019

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19-Aug

1,77

Thái Lan

STR20

USD/kg

19-Aug

1,48

Malaysia

SMR20

USD/kg

19-Aug

1,41

Indonesia

SIR20

USD/kg

19-Aug

1,42

Thái Lan

USS3

THB/kg

19-Aug

47,63

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19-Aug

1.290

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19-Aug

1.190

Singapore

 

 

19-Aug

174,1

 

RSS3

 

19-Sep

164,1

 

 

 

19-Oct

161,2

 

 

 

19-Nov

158

 

 

US cent/kg

19-Aug

139,6

 

TSR20

 

19-Sep

138,7

 

 

 

19-Oct

138,8

 

 

 

19-Nov

139,3

Nguồn: VITIC/Reuters

Nguồn: vinanet