Giá cao su kỳ hạn trên sàn Thượng Hải giảm 0,1% xuống 11.810 CNY/tấn.

Đồng USD ở mức khoảng 107,54 JPY so với khoảng 108,09 JPY ngày thứ tư (19/6/2019).

Giá dầu tăng với dầu Brent tăng 1,7% và dầu thô Mỹ cũng  tăng 1,7%.

Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng 0,4%.

Giá cao su kỳ hạn tháng 12/2019 trên sàn TOCOM không thay đổi ở mức 163,4  JPY/kg.

Giá cao su kỳ hạn tháng 7/2019 trên sàn SICOM giảm 1,5% xuống 148,9 US cent/kg.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 19/6/2019

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19-Jul

2,03

Thái Lan

STR20

USD/kg

19-Jul

1,65

Malaysia

SMR20

USD/kg

19-Jul

1,52

Indonesia

SIR20

USD/kg

19-Jul

1,52

Thái Lan

USS3

THB/kg

19-Jul

56,71

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19-Jul

1.420

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19-Jul

1.320

Singapore

 

 

19-Jul

160,5

 

RSS3

 

19-Aug

163

 

 

 

19-Sep

164,5

 

 

 

19-Oct

164,4

 

 

US cent/kg

19-Jul

135,6

 

TSR20

 

19-Aug

135,9

 

 

 

19-Sep

138,5

 

 

 

19-Oct

141

Nguồn: VITIC/Reuters

Nguồn: vinanet