Giá cao su kỳ hạn tháng 9/2020 trên sàn TOCOM giảm 1,7 JPY tương đương 1,1% xuống 153,2 JPY (1,42 USD)/kg.
Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn trên sàn Thượng Hải giảm 1,5% xuống 9.970 CNY (1.406,66 USD)/tấn.
Đồng USD ở mức khoảng 107,73 JPY so với khoảng 107,61 JPY trong phiên trước dó.
Giá dầu tăng với giá dầu thô lần đầu tiên giảm xuống mức âm trong lịch sử.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản giảm gần 1%.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 20/4/2020

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19- May

1,38

Thái Lan

STR20

USD/kg

19- May

1,16

Malaysia

SMR20

USD/kg

19- May

1,15

Indonesia

SIR20

USD/kg

19- May

 

Thái Lan

USS3

THB/kg

19- May

38,2

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19- May

1.100

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19- May

1.000

Singapore

 

 

19- May

111,3

 

RSS3

 

19- Jun

112,8

 

 

 

20-Jul

114

 

 

 

20-Aug

115,3

 

 

US cent/kg

19- May

136,9

 

TSR20

 

19- Jun

136,8

 

 

 

20-Jul

136,8

 

 

 

20-Aug

136,5

Nguồn: VITIC/Reuters