Giá cao su kỳ hạn tháng 1/2021 trên sàn Osaka giảm 1 JPY tương đương 0,6% xuống 174 JPY/kg. Tính chung cả tuần, giá cao su có tuần giảm thứ 2 liên tiếp.
Hoạt động nhà máy Nhật Bản giảm tháng thứ 16 liên tiếp trong tháng 8/2020, dấy lên mối hoài nghi về sự phục hồi nhanh chóng từ sự suy thoái do virus corona trên toàn cầu.
Giá cao su kỳ hạn tháng 1/2021 trên sàn Thượng Hải tăng 30 CNY lên 12.400 CNY/tấn.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 20/8/2020

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

20- Sep

1,74

Thái Lan

STR20

USD/kg

20- Sep

1,35

Malaysia

SMR20

USD/kg

20- Sep

 

Indonesia

SIR20

USD/kg

20- Sep

1,33

Thái Lan

USS3

THB/kg

20- Sep

48,09

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

20- Sep

1.240

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

20- Sep

1.140

Singapore

 

 

20- Sep

131,6

 

RSS3

 

20-Oct

133,1

 

 

 

20-Nov

134,2

 

 

 

20-Dec

135,2

 

 

US cent/kg

20- Sep

171,9

 

TSR20

 

20-Oct

167,4

 

 

 

20-Nov

163,7

 

 

 

20-Dec

162,2

Nguồn: VITIC/Reuters