Giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 8/2019 trên sàn TOCOM giảm 1,4% xuống 163 JPY/kg.

Giá cao su kỳ hạn trên sàn Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm giảm 0,2% xuống 12.375 CNY (1.841,65 USD)/tấn.

Đồng USD ở mức khoảng 110,68 JPY so với khoảng  110,69 JPY trong ngày thứ năm (21/2/2019).

Giá dầu Mỹ giảm 0,1%.

Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản giảm 0,4%.

Giá cao su kỳ hạn tháng 3/2019 trên sàn SICOM giảm 2% xuống 140,9 US cent/kg.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 21/2/2019

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19-Mar

1,66

Thái Lan

STR20

USD/kg

19-Mar

1,47

Malaysia

SMR20

USD/kg

19-Mar

1,44

Indonesia

SIR20

USD/kg

19-Mar

1,38

Thái Lan

USS3

THB/kg

19-Mar

44,83

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19-Mar

1.240

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19-Mar

1.140

Singapore

 

 

19-Mar

160,5

 

RSS3

 

19-Apr

163

 

 

 

19-May

164,5

 

 

 

19-Jun

164,4

 

 

US cent/kg

19-Mar

135,6

 

TSR20

 

19-Apr

135,9

 

 

 

19-May

138,5

 

 

 

19-Jun

139,7

 

 

 

19-Jul

141

Nguồn: VITIC/Reuters

Nguồn: vinanet