Giá cao su giao kỳ hạn tháng 6 tại TOCOM tăng 0,9 yên lên 210,1 yên (tương đương 1,89 USD)/kg, sau khi giá không thay đổi trong phiên trước đó.
Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm thay đổi chút ít.
Đồng USD ở mức khoảng 110,93 yên so với khoảng 110,81 yên ngày thứ hai (22/1).
Giá dầu tăng cao ngày thứ hai (22/1), sau khi đồng USD biến động và một số mỏ dầu của Libya hoạt động trở lại, gây áp lực thị trường.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng 0,6%.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 22/1
Cao su kỳ hạn RSS3
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Feb
170,5
170,5
170
170,1
18-Mar
174
174
173,1
173,1
18-Apr 
 178
179
177,5
177,5
18-May 
182
182,5
182
182,5
18-Jun 
185
185
184,5
185
18-Jul 
187
187
184,5
184,6
18-Aug 
184,7
184,7
183,2
184
18-Aug 
181,9
181,9
181
181,4
Cao su kỳ hạn TSR20 
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Feb
153,4
153,8
152,9
153,6
18-Mar
153,7
154,4
153,5
153,8
18-Apr
152,9
154,9
152,9
153,9
18-May
154,2
156,1
154,2
154,9
18-Jun
154,9
157,2
154,7
155,9
Jul-18 
156,3
158
156,3
156,7
18-Aug 
157,9
159,2
157,5
157,6
18-Sep 
159,3
160,3
159,2
159,1
18-Oct 
160,2
161,3
160,1
160,1
18-Nov 
161,3
162,5
161,1
161,1
18-Dec 
163,1
163,1
162,1
163
19-Jan 
164
164
163
163,8

Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt  ngày 22/1

Mặt hàng

Giá

Cao su Thái RSS3 (T2)

1,74 USD/kg

Cao su Thái STR20 (T2)

1,54 USD/kg

Cao su Malaysia SMR20 (T2)

1,55 USD/kg

Cao su Indonesia SIR20 (T2)

0,75 USD/lb

Cao su Thái Lan USS3

45,33 baht/kg

Cao su Thái 60% mủ (drum/T2)

1.250 USD/tấn

Cao su Thái 60% mủ (bulk/T2)

1.150 USD/tấn


Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: Reuters

Nguồn: Vinanet