Giá cao su kỳ hạn trên sàn Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm tăng 0,1% lên 12.785 CNY/tấn.
Đồng USD ở mức khoảng 109,4 JPY so với khoảng 109,39 JPY trong ngày thứ hai (23/12/2019).
Giá dầu tăng cao, với dầu Brent tăng 7 US cent và dầu thô Mỹ tăng 4 US cent.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng nhẹ.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 23/12/2019

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19- Jan

1,60

Thái Lan

STR20

USD/kg

19- Jan

1,46

Malaysia

SMR20

USD/kg

19- Jan

1,44

Indonesia

SIR20

USD/kg

19- Jan

 

Thái Lan

USS3

THB/kg

19- Jan

40,9

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19- Jan

1.200

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19- Jan

1.100

Singapore

 

 

19-Jan

165,5

 

RSS3

 

20-Feb

166,3

 

 

 

20-Mar

169,1

 

 

 

20-Apr

171,6

 

 

US cent/kg

19-Jan

142,7

 

TSR20

 

20-Feb

144,4

 

 

 

20-Mar

145,5

 

 

 

20-Apr

146,4

Nguồn: VITIC/Reuters