Giá cao su kỳ hạn trên sàn Thượng Hải tăng 1% lên 12.825 CNY/tấn.
Đồng USD ở mức khoảng 108,74 JPY so với khoảng 108,64 JPY trong ngày thứ sáu (22/11/2019).
Giá dầu tăng với dầu Brent tăng 0,1% và dầu thô Mỹ cũng tăng 0,1%.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng gần 1%.
Giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 5/2019 trên sàn TOCOM không thay đổi ở mức 149,1 JPY/kg.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 22/11/2019

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19- Dec

1,54

Thái Lan

STR20

USD/kg

19- Dec

1,41

Malaysia

SMR20

USD/kg

19- Dec

1,41

Indonesia

SIR20

USD/kg

19- Dec

1,44

Thái Lan

USS3

THB/kg

19- Dec

39,53

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19- Dec

1.140

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19- Dec

1.040

Singapore

 

 

19- Dec

156,2

 

RSS3

 

19-Jan

158,3

 

 

 

20-Feb

159,5

 

 

 

20-Mar

163,8

 

 

US cent/kg

19- Dec

139,5

 

TSR20

 

19-Jan

141,1

 

 

 

20-Feb

142

 

 

 

20-Mar

142,5

Nguồn: VITIC/Reuters