Giá cao su kỳ hạn trên sàn Thượng Hải tăng 0,7% lên 12.865 CNY/tấn.
Đồng USD ở mức khoảng 109,38 JPY so với khoảng 109,39 JPY trong ngày thứ ba (24/12/2019).
Giá dầu tăng trong ngày thứ ba (24/12/2019), với dầu Brent tăng 1,2% và dầu thô Mỹ tăng 1%.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 24/12/2019

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19- Jan

1,60

Thái Lan

STR20

USD/kg

19- Jan

1,47

Malaysia

SMR20

USD/kg

19- Jan

1,44

Indonesia

SIR20

USD/kg

19- Jan

 

Thái Lan

USS3

THB/kg

19- Jan

 

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19- Jan

1.180

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19- Jan

1.080

Singapore

 

 

19-Jan

165,9

 

RSS3

 

20-Feb

165,5

 

 

 

20-Mar

168

 

 

 

20-Apr

171,9

 

 

US cent/kg

19-Jan

143,3

 

TSR20

 

20-Feb

144,9

 

 

 

20-Mar

146,3

 

 

 

20-Apr

147,2

Nguồn: VITIC/Reuters