Giá cao su kỳ hạn tháng 3/2021 trên sàn Osaka tăng 1,3 JPY tương đương 0,7% lên 184 JPY (1,74 USD)/kg từ mức giá mở cửa 182,8 JPY/kg. Tuy nhiên, tính chung cả tuần giá cao su giảm 1%. Giá cao su kỳ hạn tháng 9/2020 trên sàn OSE hết hiệu lực trong ngày 24/9/2020 ở mức 217,9 JPY/kg.
Giá cao su kỳ hạn tháng 1/2021 trên sàn Thượng Hải tăng 190 CNY lên 12.560 CNY (1.844 USD)/tấn.
Nguồn cung tăng chậm lại sau khi Hội đồng Cao su Quốc tế Ba bên (ITRC) bao gồm Thái Lan, Indonesia và Malaysia dự kiến sản lượng cao su tự nhiên giảm đến đầu năm 2021.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng 0,7%, thúc đẩy nhu cầu hàng hóa rủi ro bao gồm cao s u.
Giá cao su kỳ hạn tháng 10/2020 trên sàn SICOM tăng 1% lên 137,5 US cent/kg.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 24/9/2020

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

20- Oct

1,94

Thái Lan

STR20

USD/kg

20- Oct

1,41

Malaysia

SMR20

USD/kg

20- Oct

1,35

Indonesia

SIR20

USD/kg

20- Oct

1,35

Thái Lan

USS3

THB/kg

20- Oct

54,37

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

20- Oct

1.310

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

20- Oct

1.210

Singapore

 

 

20- Oct

135,7

 

RSS3

 

20-Nov

136,5

 

 

 

20-Dec

137,4

 

 

 

21-Jan

138,6

 

 

US cent/kg

20- Oct

202,3

 

TSR20

 

20-Nov

191,8

 

 

 

20-Dec

183,4

 

 

 

21-Jan

174,9

Nguồn: VITIC/Reuters