Giá cao su kỳ hạn trên sàn Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm giảm 1,3% xuống 11.505 CNY (1.715,14 USD)/tấn.

Đồng USD ở mức khoảng 110,13 JPY so với khoảng 109,95 JPY trong ngày thứ hai (25/3/2019).

Giá dầu tăng, với dầu Brent tăng khoảng 0,3% và dầu thô Mỹ tăng 0,8%.

Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng khoảng 1,5%.

Giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 9/2019 trên sàn TOCOM tăng 0,3% lên 163,4 JPY/kg.

Giá cao su kỳ hạn tháng 8/2019 trên sàn SICOM giảm 1,7 US cent xuống 146,5 US cent/kg.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 25/3/2019

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19-Apr

1,76

Thái Lan

STR20

USD/kg

19-Apr

1,54

Malaysia

SMR20

USD/kg

19-Apr

1,47

Indonesia

SIR20

USD/kg

19-Apr

1,50

Thái Lan

USS3

THB/kg

19-Apr

49,57

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19-Apr

1.390

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19-Apr

1.290

Singapore

 

 

19-Apr

160,5

 

RSS3

 

19-May

163

 

 

 

19-Jun

164,5

 

 

 

19-Jul

164,4

 

 

US cent/kg

19-Apr

135,6

 

TSR20

 

19-May

135,9

 

 

 

19-Jun

138,5

 

 

 

19-Jul

139,7

 

 

 

19-Aug

141

Nguồn: VITIC/Reuters

Nguồn: vinanet