Giá cao su kỳ hạn trên sàn Thượng Hải giảm 0,6% xuống 12.610 CNY/tấn.
Đồng USD ở mức khoảng 109,12 JPY so với khoảng 109,03 JPY trong ngày thứ ba (26/11/2019).
Giá dầu giảm với dầu Brent giảm 0,3% và dầu thô Mỹ cũng giảm 0,3%.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng 0,4%.
Giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 5/2020 trên sàn TOCOM không thay đổi ở mức 149,1 JPY/kg.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 26/11/2019

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19- Dec

1,55

Thái Lan

STR20

USD/kg

19- Dec

1,42

Malaysia

SMR20

USD/kg

19- Dec

1,41

Indonesia

SIR20

USD/kg

19- Dec

1,44

Thái Lan

USS3

THB/kg

19- Dec

39,73

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19- Dec

1.170

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19- Dec

1.070

Singapore

 

 

19- Dec

158,5

 

RSS3

 

19-Jan

157

 

 

 

20-Feb

159

 

 

 

20-Mar

164,2

 

 

US cent/kg

19- Dec

141,3

 

TSR20

 

19-Jan

142,7

 

 

 

20-Feb

143,6

 

 

 

20-Mar

144,5

Nguồn: VITIC/Reuters