Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm tăng 0,4% lên 12.480 CNY/tấn.

Đồng USD ở mức khoảng 110,53 JPY so với khoảng 110,57 JPY trong ngày thứ ba (26/2/2019).

Giá dầu Mỹ tăng khoảng 1%, trong khi dầu Brent vẫn chưa giao dịch.

Giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 8/2019 trên sàn TOCOM giảm 0,7% xuống 167,7 JPY/kg.

Giá cao su kỳ hạn tháng 3/2019 trên sàn SICOM giảm 1 US cent xuống 143,8 US cent/kg.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 26/2/2019

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19-Mar

1,67

Thái Lan

STR20

USD/kg

19-Mar

1,49

Malaysia

SMR20

USD/kg

19-Mar

1,46

Indonesia

SIR20

USD/kg

19-Mar

 

Thái Lan

USS3

THB/kg

19-Mar

45,59

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19-Mar

1,250

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19-Mar

1.150

Singapore

 

 

19-Mar

160,5

 

RSS3

 

19-Apr

163

 

 

 

19-May

164,5

 

 

 

19-Jun

164,4

 

 

US cent/kg

19-Mar

135,6

 

TSR20

 

19-Apr

135,9

 

 

 

19-May

138,5

 

 

 

19-Jun

139,7

 

 

 

19-Jul

141

Nguồn: VITIC/Reuters

Nguồn: vinanet