Giá cao su kỳ hạn trên sàn Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm  tăng 0,8% lên 11.470 CNY/tấn.

Đồng USD ở mức khoảng 105,88 JPY so với khoảng 106,12 JPY trong ngày thứ hai (26/8/2019).

Giá dầu tăng cùng với giá dầu Brent tăng 0,4% và dầu thô Mỹ tăng 0,4%.

Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng hơn 1% trong đầu phiên giao dịch.

Giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 2/2020 trên sàn TOCOM không thay đổi ở mức 141 JPY/kg.

Giá cao su kỳ hạn tháng 9/2019 trên sàn SICOM không thay đổi ở mức 128,9 US cent/kg.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 26/8/2019

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19- Sep

1,51

Thái Lan

STR20

USD/kg

19- Sep

1,35

Malaysia

SMR20

USD/kg

19- Sep

1,30

Indonesia

SIR20

USD/kg

19- Sep

 

Thái Lan

USS3

THB/kg

19- Sep

39,51

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19- Sep

1.170

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19- Sep

1.070

Singapore

 

 

19- Sep

150,8

 

RSS3

 

19-Oct

150,7

 

 

 

19-Nov

150,6

 

 

 

19-Dec

150,6

 

 

US cent/kg

19- Sep

129,2

 

TSR20

 

19-Oct

130,5

 

 

 

19-Nov

131,4

 

 

 

19-Dec

132

Nguồn: VITIC/Reuters

Nguồn: vinanet