Giá cao su kỳ hạn tháng 3/2021 trên sàn Osaka tăng 3,1 JPY tương đương 1,7 % lên 189,9 JPY/kg.
Lợi nhuận của công ty công nghiệp Trung Quốc – nước có nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới và nước tiêu thụ cao su lớn nhất – tăng tháng thứ 4 liên tiếp trong tháng 8/2020, trong bối cảnh giá các hàng hóa và sản xuất thiết bị hồi phục.
Sự phục hồi tại Trung Quốc được thúc đẩy bởi nhu cầu tăng, các biện pháp kích thích từ chính phủ và xuất khẩu tăng mạnh.
Giá cao su kỳ hạn tháng 1/2021 trên sàn Thượng Hải tăng 0,9% lên 12.675 CNY/tấn.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 25/9/2020

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

20- Oct

1,95

Thái Lan

STR20

USD/kg

20- Oct

1,42

Malaysia

SMR20

USD/kg

20- Oct

1,41

Indonesia

SIR20

USD/kg

20- Oct

1,36

Thái Lan

USS3

THB/kg

20- Oct

55,26

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

20- Oct

1.320

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

20- Oct

1.220

Singapore

 

 

20- Oct

135,6

 

RSS3

 

20-Nov

136,3

 

 

 

20-Dec

137,1

 

 

 

21-Jan

138,3

 

 

US cent/kg

20- Oct

201,0

 

TSR20

 

20-Nov

187,1

 

 

 

20-Dec

178,8

 

 

 

21-Jan

172,7

Nguồn: VITIC/Reuters