Tính chung cả tuần, giá cao su giảm 0,3% sau 7 tuần tăng liên tiếp.
Giá cao su kỳ hạn trên sàn Thượng Hải giảm 1,3% xuống 12.340 CNY/tấn.
Đồng USD ở mức 109,51 JPY so với khoảng 109,5 JPY trong ngày thứ năm (28/11/2019).
Giá dầu duy trì vững, với dầu Brent giảm 1 US cent và dầu thô Mỹ giảm 2 US cent.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng 0,3%.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 28/11/2019

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19- Dec

1,55

Thái Lan

STR20

USD/kg

19- Dec

1,43

Malaysia

SMR20

USD/kg

19- Dec

1,42

Indonesia

SIR20

USD/kg

19- Dec

1,42

Thái Lan

USS3

THB/kg

19- Dec

39,63

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19- Dec

1.180

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19- Dec

1.080

Singapore

 

 

19- Dec

160

 

RSS3

 

19-Jan

158,4

 

 

 

20-Feb

159,9

 

 

 

20-Mar

165

 

 

US cent/kg

19- Dec

139,7

 

TSR20

 

19-Jan

142,9

 

 

 

20-Feb

143,9

 

 

 

20-Mar

144,8

Nguồn: VITIC/Reuters