Giá cao su kỳ hạn tháng 1/2021 trên sàn Osaka tăng 3,6 JPY tương đương 2,2% lên 165 JPY (1,57 USD)/kg, trong phiên trước đó đạt 166,1 JPY/kg, cao nhất kể từ ngày 8/6/2020.
Giá cao su kỳ hạn tháng 9/2020 trên sàn Thượng Hải tăng 365 CNY tương đương 3,4% lên 11.110 CNY (1.589 USD)/tấn, cao nhất kể từ ngày 5/3/2020.
Đồng USD ở mức 104,97 JPY, sau khi giảm xuống mức thấp nhất 4,5 tháng (104,77). Đồng JPY suy yếu khiến tài sản mua bằng đồng JPY đắt hơn khi mua bằng tiền tệ khác.
Giá cao su kỳ hạn tháng 8/2020 trên sàn SICOM tăng 1,2% lên 120 US cent/kg.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 29/7/2020

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19- Aug

1,56

Thái Lan

STR20

USD/kg

19- Aug

1,27

Malaysia

SMR20

USD/kg

19- Aug

1,20

Indonesia

SIR20

USD/kg

19- Aug

1,19

Thái Lan

USS3

THB/kg

19- Aug

42,41

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19- Aug

1.200

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19- Aug

1.100

Singapore

 

 

20-Jul

119,3

 

RSS3

 

20-Aug

120,4

 

 

 

20-Sep

121,8

 

 

 

20-Oct

123,2

 

 

US cent/kg

20-Jul

150,0

 

TSR20

 

20-Aug

151,2

 

 

 

20-Sep

152,4

 

 

 

20-Oct

150,9

Nguồn: VITIC/Reuters