Virus corona lây lan ngoài Trung Quốc mạnh hơn, trong khi 3 ngân hàng trung ương hàng đầu thế giới đưa ra các biện pháp nhằm hạn chế thiệt hại kinh tế.
Giá cao su kỳ hạn tháng 8/2020 trên sàn TOCOM tăng 4,4 JPY tương đương 2,6% lên 176,9 JPY/kg.
Giá cao su kỳ hạn trên sàn Thượng Hải tăng 2,3% lên 11.180 CNY/tấn.
Đồng USD ở mức khoảng 108,23 JPY so với 108,3 JPY hôm 2/3/2020.
Giá dầu tăng với dầu Brent tăng 3,3% và dầu thô Mỹ tăng 3,6%.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng 0,8%.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 2/3/2020

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19- Apr

1,60

Thái Lan

STR20

USD/kg

19- Apr

1,36

Malaysia

SMR20

USD/kg

19- Apr

1,31

Indonesia

SIR20

USD/kg

19- Apr

1,36

Thái Lan

USS3

THB/kg

19- Apr

41,83

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19- Apr

1.260

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19- Apr

1.160

Singapore

 

 

20-Mar

163,4

 

RSS3

 

20-Apr

163,9

 

 

 

20-May

165,1

 

 

 

20-Jun

166,3

 

 

US cent/kg

20-Mar

135,3

 

TSR20

 

20-Apr

135

 

 

 

20-May

135,7

 

 

 

20-Jun

136,5

Nguồn: VITIC/Reuters