Giá cao su kỳ hạn tháng 12/2020 trên sàn TOCOM giảm 0,1 JPY xuống 155,3 JPY/kg sau khi tăng nhẹ trong đầu phiên giao dịch. Tính chung cả tuần, giá cao su tăng nhẹ sau 3 tuần giảm liên tiếp.
Hoạt động lĩnh vực dịch vụ Nhật Bản giảm tháng thứ 5 liên tiếp trong tháng 6/2020, song tốc độ giảm chậm lại, cho thấy điều kiện kinh doanh đang dần trở lại bình thường tại nước này.
Giá cao su kỳ hạn tháng 9/2020 trên sàn Thượng Hải tăng 95 CNY tương đương 0,9% lên 10.405 CNY (1.472,36 USD)/tấn.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 2/7/2020

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19- Aug

1,52

Thái Lan

STR20

USD/kg

19- Aug

1,28

Malaysia

SMR20

USD/kg

19- Aug

1,16

Indonesia

SIR20

USD/kg

19- Aug

1,17

Thái Lan

USS3

THB/kg

19- Aug

39,43

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19- Aug

1.230

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19- Aug

1.130

Singapore

 

 

20-Jul

109,3

 

RSS3

 

20-Aug

113,8

 

 

 

20-Sep

116,7

 

 

 

20-Oct

118,2

 

 

US cent/kg

20-Jul

146,5

 

TSR20

 

20-Aug

141,2

 

 

 

20-Sep

140

 

 

 

20-Oct

138,7

Nguồn: VITIC/Reuters