Giá cao su kỳ hạn trên sàn Thượng Hải tăng 1,7% lên 13.255 CNY/tấn, cao nhất gần 2 năm.
Đồng USD ở mức 108,72 JPY so với 108,75 JPY trong ngày thứ năm (5/12/2019).
Giá dầu giảm nhẹ, với dầu Brent giảm 12 US cent và dầu thô Mỹ giảm 8 US cent.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng khoảng 0,4%.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 5/12/2019

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19- Jan

1,54

Thái Lan

STR20

USD/kg

19- Jan

1,44

Malaysia

SMR20

USD/kg

19- Jan

1,42

Indonesia

SIR20

USD/kg

19- Jan

 

Thái Lan

USS3

THB/kg

19- Jan

39,52

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19- Jan

1.190

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19- Jan

1.090

Singapore

 

 

19- Dec

160,5

 

RSS3

 

19-Jan

159,4

 

 

 

20-Feb

159,8

 

 

 

20-Mar

163,6

 

 

US cent/kg

19- Dec

138,5

 

TSR20

 

19-Jan

141,8

 

 

 

20-Feb

142,8

 

 

 

20-Mar

144

Nguồn: VITIC/Reuters