Giá cao su kỳ hạn tháng 1/2021 trên sàn Osaka tăng 1,2 JPY tương đương 0,7% lên 171,5 JPY/kg, trong phiên có lúc đạt 171,7 JPY/kg, cao nhất kể từ ngày 10/3/2020.
Sự mở rộng trong lĩnh vực dịch vụ của Trung Quốc trong tháng 7/2020 giảm từ mức cao nhất 1 thập kỷ trong tháng trước, song vẫn trong vùng tích cực. Lĩnh vực này chiếm khoảng 60% trong tổng nền kinh tế.
Giá cao su kỳ hạn tháng 9/2020 trên sàn Thượng Hải tăng 0,4% lên 12.170 CNY/tấn.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 5/8/2020

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19- Sep

1,63

Thái Lan

STR20

USD/kg

19- Sep

1,31

Malaysia

SMR20

USD/kg

19- Sep

1,25

Indonesia

SIR20

USD/kg

19- Sep

1,26

Thái Lan

USS3

THB/kg

19- Sep

43,72

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19- Sep

1.230

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19- Sep

1.130

Singapore

 

 

20-Sep

123,1

 

RSS3

 

20-Oct

124

 

 

 

20-Nov

125,1

 

 

 

20-Dec

126,4

 

 

US cent/kg

20-Sep

162,3

 

TSR20

 

20-Oct

158,0

 

 

 

20-Nov

155,3

 

 

 

20-Dec

154,2

Nguồn: VITIC/Reuters