Giá cao su kỳ hạn tháng 12/2020 trên sàn TOCOM tăng 1,3 JPY tương đương 0,8% lên 158,1 JPY/kg, trong phiên có lúc chạm 159,7 JPY/kg – cao nhất kể từ ngày 15/6/2020.
Giá cao su kỳ hạn tháng 9/2020 trên sàn Thượng Hải tăng 115 CNY lên 10.635 CNY/tấn, cao nhất kể từ ngày 11/6/2020.
Xu hướng nền kinh tế Trung Quốc gia tăng đẩy đồng CNY có ngày tăng mạnh nhất so với đồng USD kể từ tháng 12/2019, trong khi chỉ số các cổ phiếu bule-chip của Trung Quốc tăng mạnh nhất 5 năm.
Đồng JPY tăng mạnh khiến tài sản mua bằng đồng JPY rẻ hơn khi mua bằng tiền tệ khác.
Đồng USD ở mức khoảng 107,29 JPY so với 107,67 JPY trong phiên trước đó.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản giảm.
Giá cao su kỳ hạn tháng 8/2020 trên sàn SICOM tăng 1,4% lên 119,4 US cent/kg.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 6/7/2020

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19- Aug

1,53

Thái Lan

STR20

USD/kg

19- Aug

1,29

Malaysia

SMR20

USD/kg

19- Aug

1,17

Indonesia

SIR20

USD/kg

19- Aug

1,18

Thái Lan

USS3

THB/kg

19- Aug

39,72

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19- Aug

1.230

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19- Aug

1.130

Singapore

 

 

20-Jul

109,3

 

RSS3

 

20-Aug

116,1

 

 

 

20-Sep

118,1

 

 

 

20-Oct

119,3

 

 

US cent/kg

20-Jul

146,5

 

TSR20

 

20-Aug

149,9

 

 

 

20-Sep

144,4

 

 

 

20-Oct

139

Nguồn: VITIC/Reuters