Theo đó, sản lượng ngô năm nay sẽ đạt 105 triệu tấn do sản lượng ngô vụ đầu tiên giảm và việc gieo trồng vụ thứ 2 cũng bị chậm lại. 

Tuy nhiên, con số đó sẽ vẫn cao hơn khoảng 2,4% so với niên vụ 2019/20 và là mức cao kỷ lục. 

Diện tích ngô nước này dự kiến sẽ mở rộng thêm 1 triệu ha, đạt mức cao nhất mọi thời đại là 19,5 triệu ha.

FAS cho biết, các nhà sản xuất tăng cường mở rộng diện tích bởi giá ngô gần kỷ lục, để mở rộng diện tích trồng ngô ngay cả khi họ đang chấp nhận rủi ro về năng suất bằng cách đẩy chu kỳ trồng trọt sâu hơn vào mùa khô.
Nhu cầu nội địa mạnh mẽ từ ngành chăn nuôi gia cầm và gia súc, cũng như ngành sản xuất ethanol từ ngô đang phát triển, làm tăng đáng kể tiêu thụ ngô ở Brazil và thúc đẩy giá trong nước tăng. 

Nguồn: VITIC/Reuters