Dự báo cung cầu bông thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2017/18 trong tháng 1/2018.
Đvt: triệu kiện (kiện = 480 pound)

 

2017/18

Dự trữ đầu vụ

Cung

Tiêu thụ

Dự trữ cuối vụ

Sản lượng

Nhập khẩu

Nội địa

Xuất khẩu

Thế giới

87,64

120,97

38,37

120,83

38,38

87,79

Mỹ

2,75

21,26

0,01

3,35

14,8

5,7

Các TT còn lại

84,89

99,7

38,36

117,48

23,58

82,09

TT XK chủ yếu

26,54

55,11

2,4

33,2

20,21

30,93

Trung Á

2,39

6,32

3/

3,23

2,5

2,98

Khu vực đồng France châu Phi

1,77

5,14

3/

0,13

4,36

2,42

Bán cầu nam

11,05

13,9

0,3

4,45

8,78

12,31

Australia

2,39

4,6

3/

0,04

4,3

2,81

Brazil

7,61

7,8

0,13

3,4

4,1

8,18

Ấn Độ

11,13

29,3

1,6

24,75

4,3

12,98

TT NK chủ yếu

56,78

41,79

33,52

80,25

2,37

49,39

Mexico

0,44

1,54

0,83

1,85

0,3

0,63

Trung Quốc

48,42

26,4

5

40

0,05

39,77

EU-27

0,27

1,52

0,71

0,74

1,41

0,36

Thổ Nhĩ Kỳ

1,58

4

3,5

7

0,3

1,78

Pakistan

2,27

8,2

2,7

10,4

0,3

2,44

Indonesia

0,62

3/

3,5

3,45

0,01

0,67

Thái Lan

0,2

3/

1,25

1,2

0

0,23

Bangladesh

1,66

0,13

7,25

7,2

0

1,82

Việt Nam

0,88

3/

6,6

6,25

0

1,24

Nguồn: VITIC/USDA

Nguồn: Vinanet