Dự báo cung cầu bông thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA)  niên vụ 2019/20 trong tháng 6/2019.

Đvt: triệu kiện (kiện = 480 pound)

 

Thị trường

Dự trữ đầu vụ

Cung

Tiêu thụ

Dự trữ cuối vụ

Sản lượng

Nhập khẩu

Nội địa

Xuất khẩu

Thế giới

77,53

125,32

44,74

125,27

44,75

77,26

Thế giới trừ TQ

43,16

97,57

34,24

84,27

44,63

45,76

Mỹ

4,65

22

0,01

3,1

17

6,4

Các TT còn lại

72,88

103,32

44,74

122,17

27,75

70,86

TT XK chủ yếu

26,73

56,78

2,14

34,81

23,64

27,18

Trung Á

2,29

5,82

3/

3,99

1,79

2,33

Khu vực đồng France châu Phi

1,59

6,01

3/

0,14

5,61

1,85

Bán cầu nam

14,86

15,97

0,21

4,67

11,17

15,19

Australia

1,2

1,9

3/

0,04

1,8

1,27

Brazil

12,21

12

0,08

3,6

8,2

12,48

Ấn Độ

7,78

28,5

1,4

25,3

4,8

7,58

TT NK chủ yếu

44,23

43,52

40

83,09

2,88

41,65

Mexico

0,72

1,75

0,85

2

0,55

0,75

Trung Quốc

34,37

27,75

10,5

41

0,13

31,49

EU-27

0,26

1,78

0,67

0,73

1,67

0,26

Thổ Nhĩ Kỳ

1,63

4,1

3

6,7

0,38

1,65

Pakistan

2,83

8

2,9

10,7

0,15

2,86

Indonesia

0,61

3/

3,2

3,2

0,01

0,61

Thái Lan

0,2

3/

1,18

1,15

0

0,21

Bangladesh

1,98

0,14

8,3

8,3

0

2,11

Việt Nam

1,24

3/

7,6

7,5

0

1,34

Nguồn: VITIC/USDA

Nguồn: vinanet