Sự điều chỉnh giảm này có thể xuất phát từ nguyên nhân vụ mùa năm nay gieo trồng muộn kết hợp với điều kiện thời tiết khô nóng gây ảnh hưởng tiêu cực đến năng suất của cây trồng tại các bang sản xuất nông nghiệp chính của Mỹ.

Năng suất giảm dẫn đến việc số liệu dự báo cho sản lượng và tồn kho đậu tương Mỹ cũng giảm theo. Ngược lại, mặc dù năng suất giảm nhưng tồn kho Ngô Mỹ lại tăng do Bộ Nông nghiệp Mỹ điều chỉnh giảm dự báo xuất khẩu ngô Mỹ. Hoạt động giao thương với hai khách hàng quan trọng của ngô Mỹ là Canada và Mexico chưa được cải thiện do Thỏa thuận thương mại USMCA vẫn chưa được thông qua, dẫn đến sự điều chỉnh này.
Đối với các số liệu của nông sản thế giới, Bộ Nông nghiệp Mỹ giảm dự đoán tồn kho đậu tương bất chấp những thông tin về vụ mùa bội thu từ khu vực Nam Mỹ. Trong khi đó lại nâng mức dự báo tồn kho cho ngô và lúa mì thế giới.
USDA hàng tháng công bố các số liệu dự đoán về số liệu cung, cầu, tồn kho các niên vụ cho nông sản Mỹ và thế giới, và có tác động rất mạnh tới diễn biến giá các hợp đồng hàng hóa nông sản kỳ hạn.

Dự đoán cung - cầu nông sản thế giới trong báo cáo tháng 9/2019

của USDA 

 Nguồn: MXV