Theo Báo cáo giao hàng nông sản Mỹ do Bộ Nông nghiệp Mỹ công bố vào tối qua, theo giờ Việt Nam, ngoài mặt hàng Đậu tương có sự tăng trưởng trong sản lượng giao hàng, số liệu giao hàng của Ngô và Lúa mỳ đều thấp hơn so với tuần trước đó, mặc dù vẫn nằm trong mức kỳ vọng của thị trường. Trong hơn 1,5 triệu tấn Đậu tương được giao, có gần 536.000 tấn được xuất khẩu sang Trung Quốc đại lục.

Vào 3h sáng ngày 29/10, Bộ Nông nghiệp Mỹ tiếp tục công bố Báo cáo tiến độ Mùa vụ và chất lượng cây trồng của Mỹ với các số liệu như sau:

Trong đó, số liệu tiến độ mùa vụ cho thấy quá trình thu hoạch Ngô và Đậu tương đều có tiến triển so với tuần trước đó nhưng vẫn rất chậm so với cùng kỳ năm ngoái cũng như trung bình 5 năm.

Thu hoạch Ngô với chỉ đạt 41% so với mức 61% năm ngoái và trung bình 5 năm cũng tại mức 61%. Đây là mức thu hoạch Ngô chậm thứ hai trong lịch sử, chỉ nhanh hơn năm 2009 và tương đương 2008. Chất lượng Ngô đã cao hơn tuần trước với tỷ lệ Ngô đạt chất lượng tốt/tuyệt vời tăng 2 điểm phần trăm.
Thu hoạch Đậu tương đã tiến đến gần hơn so với tiến độ năm ngoái tại 69% nhưng vẫn chậm hơn rất nhiều so với trung bình 5 năm tại 78%. Đây cũng là số liệu thu hoạch Đậu tương chậm thứ hai lịch sử, và cũng chỉ nhanh hơn tiến độ năm 2009. Trong báo cáo sáng nay, USDA không công bố số liệu chất lượng Đậu tương.
Trong khi đó, tiến độ gieo trồng Lúa mỳ vụ đông đang ở mức 85%, nhanh hơn rất nhiều so với năm ngoái và trung bình 5 năm. Tốc độ Lúa mỳ nảy mầm cũng rất tốt tại 63%, nhỉnh hơn năm ngoái tại 62% và thấp hơn trung bình 5 năm tại 64%. Báo cáo tuần này cũng là báo cáo đầu tiên của chất lượng Lúa mỳ trong niên vụ này với 56% Lúa mỳ vụ Đông đạt chất lượng tốt/tuyệt vời, cao hơn
Nguồn: Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam – MXV